UČEBNA  SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ NA ULICI U STUDIA 33, OSTRAVA - ZÁBŘEH !!!

Přihlášení, informace a testy jsou nadále každé pondělí a středu v 16:30


NOVÝ KURZ SK.B ZAČÍNÁ 24.4.2019 v 16:30hod

!!! KURZ MOTOREK začíná 20.4.2019 v 8:00 !!!

Kondiční jízdy

NEJLEVNĚJŠÍ KONDIČNÍ JÍZDY V OSTRAVĚ.

Skupina B :

 • 45 minutová kondiční jízda pro žáka autoškoly:   .............................. 250,- Kč
 • 45 minutová kondiční jízda pro externího klienta: ............................. 300,- Kč
 • 45 minutová kondiční jízda vozidlo s automat. převodovkou................ 300,-Kč

Skupiny A1, A2, A :

 • 45 minutová kondiční jízda (jízda s učitelem na 1 motorc................... 300,- Kč
 • 45 minutová kondiční jízda (na motorce zvlášť): ............................... 500,- Kč
 • 45 minutová jízda na cvičišti ............................................................ 500,-Kč

 

Skupina B - ceny platné od 24.1.2019

 

 • Řidičské oprávnění skupiny B: ………………………….8900,-
 • Řidičské oprávnění skupiny B – DOPORUČENÍ …..8700,- 
 • Řidičské oprávnění skupiny B – PARTNEŘI ………..8400,-  
 • Řidičské oprávnění skupiny B – RYCHLOKURZ … 11000,-
 • Řidičské oprávnění skupiny Ba (automat) .............10000,-
 • Vrácení řidičského oprávnění skupiny B: ……………2500,-       

 Číslo účtu : 2611804349/0800

Var. sym. : datum narození žáka

Poznámka pro příjemce : jméno žáka

V případě neomluvené absence min. 24 hodin předem, bude tato absence pokutována 300,- Kč.

Případné slevy se vzájemně nesčítají a počítají se ze základní ceny kurzu 8500,- Kč.

 

 

Skupina A

!!! NEJLEPŠÍ CENA V OSTRAVĚ NA MOTOCYKL BEZ OMEZENÍ kW !!!   


S ohledem na změnu zákona 247/2000 sb. a prováděcí vyhlášky 167/2002 Sb. se výrazně změnila výuka a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění a průběh závěrečných zkoušek pro všechny skupiny motocyklů. Výrazně stoupla náročnost, požadavky na žadatele a s tím samozřejmě náklady na celý kurz. Zákon stanoví i nadále minimální počet jízd na 13 po 45minutách. Tento počet jízd nemusí každému žadateli stačit, aby bezpečně zvládl všechny úkony, zvládnutí motocyklu v provozu a samostatnou jízdu. Proto základní cena nemusí být konečná. Našim cílem rozhodně nebude cenu uměle navyšovat, ale bylo by nebezpečné jít na závěrečnou zkoušku, pokud není žadatel 100% připraven. I tato možnost tady samozřejmě existuje, ale žadatel v tomto případě podepisuje dokument, ve kterém celou odpovědnost za případné škody na zdraví, či majetku bere na sebe. Řídit motorku je krásné a zároveň velice nebezpečné. Uděláme vše pro to, abychom Vás to naučili.

 

  Skupina  A(teorie + 13 praktických jízd) …………………………………… 11000,-

  Skupina  A2(teorie +13 praktických jízd) ……………………………………11000,-

  Skupina AM, A1 (teorie + 21 praktických jízd) ........................... 12000,-

  U skupin AM, A1 je v ceně 8 praktických jízd navíc nad rámec zákona.

  Skupina A2, A s vlastním motocyklem (teorie + 13 jízd) ...............6000,-

  Schválení vlastního motocyklu na magistrátu ..............................1000,-         

  Výcviková hodina navíc 45min (na motocyklu s učitelem)…...…................ 350,-

  Výcviková hodina navíc 45min (samostatně v provozu nebo na cvičišti).....… 500,-

  Výcviková hodina navíc 45min (na vlastní motorce) ............................... 300,-

  Rozšíření z A1-A2 nebo z A2-A (4x 45min)………………….....…......…… 5000,-

  Sdružený výcvik A2 + B………………………………………………...........18500,-

  Sdružený výcvik A + B ………………………………………………….........18500,-

  Vrácení Řo (4x 45min)…………………………………………………....….…5000,-

 

Zkouška sk.A2, A

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen nejpozději den před zkouškou z odborné způsobilosti.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Magistrát města Ostravy :

 • První zkouška z odborné způsobilosti:....................................700,-Kč
 • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):..........100,-Kč
 • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:....................................400,-Kč

Motoškola:

 • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):..........250,-Kč
 • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:....................................500,-Kč
 • Opakovaná zkouška na vlastní motorce .............300,-Kč

 

Zkouška sk.B

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen nejpozději jeden pracovní den do 13hod, pátky do 11hod před zkouškou z odborné způsobilosti.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Magistrát města Ostravy :

 • První zkouška z odborné způsobilosti:...................................................700,-Kč
 • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):....................100,-Kč
 • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:...................................................400,-Kč

 

Autoškola :

První zkouška z odborné způsobilosti:............................................................ZDARMA

 • Opakovaná zkouška  ............................................................................350,-Kč

 

POZOR ! ! !

Některé autoškoly nezveřejňují ceny za opakovanou zkoušku. Pokud je autoškola nechce sdělit, může jít o pochybnou praxi s vyděláváním na předem nezveřejňovaných poplatcích za neúspěšnost u zkoušky.