NOVÁ UČEBNA NA SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ NA ULICI U STUDIA 33, OSTRAVA - ZÁBŘEH !!!

Z DŮVODU PŘEPLNĚNOSTI KURZŮ, NOVÝ KURZ ZAČÍNÁ 7.1.2019 

Přihlášení, informace a testy jsou nadále každé pondělí a středu v 16:30

Skupina A

!!! NEJLEPŠÍ CENA V OSTRAVĚ NA MOTOCYKL BEZ OMEZENÍ kW !!!   


S ohledem na změnu zákona 247/2000 sb. a prováděcí vyhlášky 167/2002 Sb. se výrazně změnila výuka a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění a průběh závěrečných zkoušek pro všechny skupiny motocyklů. Výrazně stoupla náročnost, požadavky na žadatele a s tím samozřejmě náklady na celý kurz. Zákon stanoví i nadále minimální počet jízd na 13 po 45minutách. Tento počet jízd nemusí každému žadateli stačit, aby bezpečně zvládl všechny úkony, zvládnutí motocyklu v provozu a samostatnou jízdu. Proto základní cena nemusí být konečná. Našim cílem rozhodně nebude cenu uměle navyšovat, ale bylo by nebezpečné jít na závěrečnou zkoušku, pokud není žadatel 100% připraven. I tato možnost tady samozřejmě existuje, ale žadatel v tomto případě podepisuje dokument, ve kterém celou odpovědnost za případné škody na zdraví, či majetku bere na sebe. Řídit motorku je krásné a zároveň velice nebezpečné. Uděláme vše pro to, abychom Vás to naučili.

 

  Skupina  A(teorie + 13 praktických jízd) …………………………………… 11000,-

  Skupina  A2(teorie +13 praktických jízd) ……………………………………11000,-

  Skupina A2, A s vlastním motocyklem (teorie + 13 jízd) ...............5000,-

  Schválení vlastního motocyklu na magistrátu ..............................1000,-         

  Výcviková hodina navíc 45min (na motocyklu s učitelem)…...…................ 300,-

  Výcviková hodina navíc 45min (na motocyklu samostatně)……..............… 500,-

  Rozšíření z A1-A2 nebo z A2-A (4x 45min)………………….....…......…… 4500,-

  Sdružený výcvik A2 + B………………………………………………...........18000,-

  Sdružený výcvik A + B ………………………………………………….........18000,-

  Vrácení Řo (4x 45min)…………………………………………………....….…4500,-

 

Zkouška sk.A2, A

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen nejpozději den před zkouškou z odborné způsobilosti.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Magistrát města Ostravy :

  • První zkouška z odborné způsobilosti:....................................700,-Kč
  • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):..........100,-Kč
  • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:....................................400,-Kč

Motoškola:

  • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):..........250,-Kč
  • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:....................................300,-Kč