OD SRPNA BUDE UČEBNA PŘEMÍSTĚNA NA SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ NA ULICI U STUDIA 33, OSTRAVA - ZÁBŘEH !!!

Přednášky
 
Datum 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00
8.8.2018 Základní pojmy Obecná úprava provozu
13.8.2018 Křižovatky Značky
15.8.2018 Konstrukce vozidla Zásady bezpečné jízdy
20.8.2018 Zdravověda Teorie Zdravověda praxe
22.8.2018 Obecná úprava provozu Základní pojmy
27.8.2018 Značky Křižovatky
29.8.2018 Zásady bezpečné jízdy Konstrukce vozidla
3.9.2018 Zdravověda Teorie
Zdravověda praxe
5.9.2018 Základní pojmy Obecná úprava provozu
10.9..2018 Křižovatky Značky
12.9.2018 Konstrukce vozidla Zásady bezpečné jízdy
17.9.2018 Zdravověda teorie Zdravověda - praxe
19.9.2018 Obecná úprava provozu Základní pojmy