NOVĚ UČEBNA PŘEMÍSTĚNA NA ULICI U STUDIA 29, HOTELOVÝ DŮM METALURG !!!

Výuka a výcvik sk. B


Provádíme výuku a výcvik pro sk. B Opravňuje k řízení: 

 

a) - Motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod A1,A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální,

přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg 

 

b) - Traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost

nepřevyšuje 3500 kg  

 

c) - Jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 

3500 kg

a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost

motorového vozidla 

 

 

Vozidla ve výcviku :

2x Toyota Yaris      1.0, 50 kW (klimatizace)

Peugeot 206         1.2 , 44kW (klimatizace)

Peugeot 206         1.4 , 50kW (klimatizace)

Toyota RAV4         2.0 ,110kW (klimatizace)

Ford Focus Combi    1.6 , 74kW (klimatizace)