UČEBNA  SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ NA ULICI U STUDIA 33, OSTRAVA - ZÁBŘEH !!!

Přihlášení, informace a testy jsou nadále každé pondělí a středu v 16:30


NOVÝ KURZ SK.B ZAČÍNÁ 24.4.2019 v 16:30hod

!!! KURZ MOTOREK začíná 20.4.2019 v 8:00 !!!

Výuka a výcvik sk. B


Provádíme výuku a výcvik pro sk. B Opravňuje k řízení: 

 

a) - Motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod A1,A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální,

přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg 

 

b) - Traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost

nepřevyšuje 3500 kg  

 

c) - Jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 

3500 kg

a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost

motorového vozidla 

 

 

Vozidla ve výcviku :

2x Toyota Yaris      1.0, 50 kW (klimatizace)

Toyota RAV4         2.0 ,110kW (klimatizace)

Škoda Fabia Combi  1.4, 74 kW (automat)