UČEBNA  SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ NA ULICI U STUDIA 33, OSTRAVA - ZÁBŘEH !!!

Přihlášení, informace a testy jsou nadále každé pondělí a středu v 16:30


NOVÝ KURZ SK.B ZAČÍNÁ 24.4.2019 v 16:30hod

!!! KURZ MOTOREK začíná 20.4.2019 v 8:00 !!!

Zkoušky z odborné způsobilosti - termíny

Zkoušky :

 

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč, v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč  a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. Zkouška z předpisů (testy) se provádí ve zkušební místnosti na ul Sokolská třída 32.

 

Správní poplatek musí být zaplacen nejpozději 3 dny před zkouškou z odborné způsobilosti. Kopii dokladu předá autoškole (pondělí a středa v 16:30 v učebně), nebo odevzdá přímo p. Kuchařové na magistrátu (kancelář 504) jinak žadatel nebude ke zkoušce připuštěn !

 

 

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.