NOVĚ UČEBNA PŘEMÍSTĚNA NA ULICI U STUDIA 29, HOTELOVÝ DŮM METALURG !!!

Zkoušky z odborné způsobilosti - termíny

Zkoušky :

29.9.2017 v 7:15 test  Berger Marek sk. A (ul. Sokolská třída- zkušební místnost)

2.10.2017 v 9:00  jízda  Berger Marek sk. A ( Libros)

                                   Gorpiel Rostislav sk. A (Libros)

2.10.2017 v 7:15 test + jízda   Kupčák Michal (ul. Sokolská třída - zkušební místnost)

 

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč, v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč  a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. Zkouška z předpisů (testy) se provádí ve zkušební místnosti na ul Sokolská třída 32.

 

Správní poplatek musí být zaplacen nejpozději 3 dny před zkouškou z odborné způsobilosti. Kopii dokladu předá autoškole (pondělí a středa v 16:30 v učebně), nebo odevzdá přímo p. Kuchařové na magistrátu (kancelář 504) jinak žadatel nebude ke zkoušce připuštěn !

 

 

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.