Termíny teoretické výuky

18. 1. 2023

17,00 - 18,30 / Zásady bezpečné jízdy

18,30 - 20,00 / Údržba vozidla

Přednáší : Vavrečková 

23. 1. 2023

17,00 - 18,30 / Zásady bezpečné jízdy

18,30 - 20,00 / Údržba vozidla

Přednáší:  Vavrečková

25 .1. 2023

17,00 - 18,30 / Zdravověda teorie

18,30 - 20,00 / Zdravověda praxe

Přednáší : Horňák

30. 1. 2023

17,00 - 18,30 / Základní pojmy

18,30 - 20,00 / Obecná úprava

Přednáší : Rybár

1. 2. 2023

17,00 - 18,30 / Značky 

18,30 - 20,00 / Křižovatky                                                                                         

Přednáší : Hrbáč