Vrácení řidičských průkazů

Získali jste 12 trestných bodů? Po uplynutí jednoho roku Vám pomůžeme získat zpět řidičský průkaz. Nebo Vám uplynula doba, kdy jste měli udělen zákaz řízení, či jste pozbyli zdravotní způsobilost na dobu delší než 3 roky? Neváhejte a ozvěte se.

Vrácení řidičského oprávnění musí probíhat přes autoškolu, která Vás přihlásí k závěrečné zkoušce, kde také přistaví výcvikové vozidlo. Přezkoušení z odborné způsobilosti řidiče probíhá stejně jako závěrečná zkouška odborné způsobilosti nového uchazeče o řidičské oprávnění.


To znamená :

 1. zkouška z pravidel provozu ( test )
 2. zkouška z jízdy ( měla by trvat minimálně 30min )


Potřebné dokumenty pro přezkoušení z důvodu získání 12 trestných bodů :

 1. posudek - dopravně psychologické vyšetření
 2. žádost o řidičské opravnění ( poskytne autoškola )
 3. posudek zdravotní způsobilosti ( poskytne autoškola )
 4. výpis evidenční karty řidiče
 5. platný doklad totožnosti


Potřebné dokumenty pro přezkoušení z důvodu odebrání ŘO soudem, nebo správním orgánem :

 1. žádost o řidičské oprávnění ( poskytné autoškola )
 2. posudek zdravotní způsobilosti ( poskytne autoškola )
 3. výpis evidenční karty řidiče
 4. doklad, nebo potvrzení, že trest byl ukončen, nebo podmínečně ukončen ( rozhodnutí, usnesení soudu )
 5. platný doklad totožnosti
 6. dopravně psychologické vyšetření