Zkoušky z odborné způsobilosti

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen před nahlášením na zkoušky zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118):

Dále je možnost platit převodem na účet magistrátu města Ostravy:
č.ú. : 9121212/0800    VS : 1353087  
Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení žadatele, datum narození

- za zkoušku z odborné způsobilosti - 700 Kč

- v případě opakovaných zkoušek z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - 100 Kč

- za opakovanou zkoušku z praktické jízdy -  400 Kč

Zkouška z předpisů (testy) se provádí ve zkušební místnosti na ul Sokolská třída 28.


Správní poplatek musí být zaplacen před tím, než autoškola přihlásí žáka na zkoušku! 

Kopii dokladu o zaplacení odevzdejte v autoškole, nebo svému učiteli. Autoškola tento doklad předává společně se seznamem žáků ke zkoušce magistrátu města Ostravy. Bez zaplaceného poplatku magistrát neudělí žadateli termín zkoušky.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.